• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Współczesny transport – wynajmowanie aut
W wypadku korporacji, które w swojej aktywności korzystają z wielu aut, nieodzownym jest oddelegowanie do obsługi przewozu jednej lub ewentualnie więcej osób, jakie będą się tylko tym zajmowały. Oprócz zatrudnienia pracowników, zakup środków transportu to niezwykle duży wydatek dla firmy. Z reguły, samochody są pozyskiwane na kredyt, a jego spłata, wysokie raty, mogą być przyczyną odmowy przyznania firmie innych pomocnych do aktywności kredytów – np. kredytu inwestycyjnego. Czyli, jednostka gospodarcza nie będzie zdołała się rozbudować, czy zakupić niezbędnej linii produkcyjnej, póki nie spłaci kredytu samochodowego. Słusznym rozwiązaniem kłopotów jest wynajem samochodów http://transportico.pl, bowiem nie musimy inwestować własnych środków pieniężnych w innowacyjnych samochodach, a oraz tak jesteśmy w stanie je mieć. Im więcej aut jednostka gospodarcza pożyczy, wynajmie, tym lepszą umowę może wynegocjować. Można wypożyczyć nawet auta specjalnie pod potrzeby firmy, pozostawić cały transport pod kierownictwem wypożyczalni, jaka sprawując nad nim opiekę, pozwoli wykorzystać transport jak w największym stopniu oszczędnie i racjonalnie. A jednostka gospodarcza, zamiast spłacania kredytu, raz na miesiąc pozyska fakturę za usługi firmy wynajmującej samochody, zgodnie z podpisaną umową. Patrząc w jaki sposób wyglądał rynek korporacji wypożyczających auta kilkanaście lat temu i porównując go do rynku dzisiejszego, spostrzegamy jak duże zmiany zaszły na tym polu. Dawne wypożyczalnie wozów, to były zwłaszcza przedstawicielstwa zachodnich sieci komunikacyjnych, zlokalizowane po największej części w hotelach ogromnej kategorii, ponieważ ze względu na ceny, samochody wynajmowane były w większości przez zagranicznych gości. Wynajem samochodu za tysiąc złotych na dzień było dla większości Polaków kwotą zbyt wysoką. Sporo wypożyczalni do tego pobierało kaucję za pożyczony pojazd.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.