• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Zamki są niesłychanie specyficznymi obiektami, co znacznie więcej, nie brakuje ich w stworzonym przez nas państwie, wobec tego być może także w okolicy znajdują się cudownie zachowane tego rodzaju budowle. Turystyka to również turystyka i sport. Warto jednak dokonać podziału zamków na te, które doznały doszczętnych zmarnień (na przykład w czasie potopu szwedzkiego czy w okresach działań I, II wojny światowej) i na te, które zachowały się po dzisiaj dzień w całkiem dobrym stanie. Jednym z najbardziej popularnych w naszym kraju zamków niewątpliwie jest zamek królewski odnajdujący się w Warszawie – sprawdź turysta. W jaki sposób powszechnie wiadomo, Warszawa została doszczętnie zniszczona w czasie wojny, jednakże błyskawicznie została również odbudowana. Przykładem rychłej odbudowy jest też ów zamek. Zamek, jaki został zniszczony głównie w czasie działań wojennych związanych z potopem szwedzkim jest z kolei cudny obiekt, znajdujący się w miejscowości Ujazd (w województwie świętokrzyskim). Wynajmij noclegi, by to obejrzeć! Zamek w czasie wojen światowych nie doznał już poważniejszych zmarnień, z tego względu dziś jest jednym z przyzwoiciej zachowanych zamków w kraju.

Categories: Turystyka

Comments are closed.