• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Będąc sprawcą nieszczęśliwego wypadku w niektórych sytuacjach korporacja ubezpieczeniowa będzie zdołała żądać od nas zwrotu sumy wypłaconego odszkodowania poszkodowanemu. Nie zawsze wykupione oc chroni nas przed wynagradzaniem za szkody, jakie wyrządziliśmy i trzeba o tym nie zapominać. Wypłacone rannemu zadośćuczynienie z oc będziemy musieli zwrócić ubezpieczycielowi, kiedy okaże się, że szkodę wyrządziliśmy zamierzenie oraz wprawnie. Wtedy też nie ma co czekać na allianz zgłoszenie szkody. Też w wypadku, kiedy prowadziliśmy samochód pod wpływem alkoholu i narkotyków, firma ubezpieczeniowa ma okazję pragnąć zwrotu sumy, jaką wypłaciła poszkodowanemu z oc. Inną sprawą, gdy będziemy musieli oddać pieniądze jest prowadzenie pojazdu bez uprawnień. To jednak zależy także, z jakiej przyczyny pomimo nie posiadania prawa jazdy prowadziliśmy pojazd. Jeżeli taka jazda konieczna była, albowiem staraliśmy się uratować czyjeś życie, tężyznę fizyczną czy też mienie, albo gdy ścigaliśmy osobę, jaka właśnie popełniła przestępstwo, ubezpieczyciel nie będzie żądał od nas zwrotu wypłaconego rannemu w wypadku odszkodowania z oc. Tu pomaga właściwe Jak zgłosić szkodę w uniqa. Jeżeli pozostaliśmy poszkodowani w wypadku, jakiego to nie my byliśmy sprawcami, powinniśmy domagać się od ubezpieczyciela sprawcy odszkodowania z polisy oc. Powinniśmy nie zapominać, że takie odszkodowanie z oc obejmuje również szkody fizyczne jak oraz te na zdrowiu. I nie musimy wyłącznie podróżować pojazdem, jaki uległ wypadkowi – w owym czasie należałoby wypełnić warta zgłoszenie szkody. Oc obejmuje również szkody wyrządzone w czasie wsiadania oraz wysiadania z pojazdu, a także załadunku i rozładunku tego pojazdu. Powinniśmy jednak pamiętać, że to na nas spoczywa obowiązek pokazania powstałych krzywd i ich wymiarów.

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.