• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Z pewnością duża grupa z nas marzy o takiej pracy
Z pewnością duża grupa z nas fantazjuje o takiej pracy. Jeśli jednak nie pragniemy poprzestawać na fantazjowaniach oraz już dawno podjęliśmy decyzję, że uczynimy wszystko żeby zdołać założyć osobiste prywatny detektyw radom powinniśmy rozpocząć swoje starania już dziś. Zdobycie licencji gwarantującej nam pracę w tym zawodzie, jest przymusem bez jakiej nie możemy ani zająć się żadnym zleceniem, ani też nie jesteśmy w stanie założyć działalności o tym profilu. Co najmniej miesiąc prze odbyciem szkolenia, możemy zameldować chęć uczestnictwa w nim. Ten miesiąc jest bezsporną koniecznością do uzyskania wszelkich dokumentów i poświadczeń, niebezcelowych do dołączenia ich do wniosku. W głównej mierze musi być to świadectwo o niekaralności a też zaświadczenia medyczne o dobrym stanie psychicznym i fizycznym. Egzamin składa się z dwóch etapów, pierwszy z nich jest pisemny drugi zaś ustny. Na egzaminie pisemnym będziemy musieli znać odpowiedzi na zapytania traktujące również prawa obowiązującego w Polsce jak i licznych kwestii z obrębu kryminalistyki.

Categories: Biznes

Comments are closed.