• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Chrześcijaństwo jest odznaczone praktycznymi wytycznymi i normami, jakie każdy chrześcijanin stara się wypełniać. Nie ma ludzi krystalicznych, a jakikolwiek ma coś za uszami. Grzechy to powszedniość tego świata. Ewidentnie można wyróżniać takie szczegóły jak przekroczenia lekkie i ciężkie. Opisują to modlitewniki ślubne. Grzechy lekkie, inaczej te powszednie nie są na tyle ważne jako waga popełnionego czynu ile ich uwzględnienie. Małe kłamstewko zdaje się być niedrobnym grzechem. W wielu przypadkach małe kłamstewko może prowadzić do obszernej zamieszki. Jeżeli raz się skłamało to z pewnością zrobi się to kolejny raz. Oto krzyże z drogą krzyżową sklep. Ciężkie grzechy, inaczej te uwzględnione w kwestii śmiertelnej zdecydowanie inaczej przebiegają. Można tutaj mówić o takich czynach jak mord, cudzołóstwo, nienawiść, świętokradztwo, bluźnierstwo. Pokazują to książki katolickie. Wróżenie, stosowanie magii to również grzech. Grzechem ciężkim ma okazję być też bałwochwalstwo, innymi słowy grzech polegający na oddawaniu czci innym bożyszczom. Apostazja również jest uznawana jako sprawa grzechu śmiertelnego, jest to kompletne porzucenie wiary chrześcijańskiej.

Categories: Handel

Comments are closed.