• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Pieczątki są konstruowane na ogół po to, żeby przekazywać istotne informacje połączone z prowadzoną działalnością firmową. Największą grupę zamawianych artykułów stanowią pieczątki nagłówkowe wykorzystywane w procesie oznaczania nadawcy danej korespondencji, czy przygotowania listów oraz rozliczeń. Pieczątki nagłówkowe powinny zawierać imię oraz nazwisko oraz stanowisko osoby posługującej się odciskiem pieczęci i nazwę firmy i dane adresowe. Często umieszcza się adres siedziby przedsiębiorstwa, adres do korespondencji czy adres witryny internetowej oraz poczty elektronicznej oraz telefony kontaktowe. Pieczątki firmowe używane do oficjalnej korespondencji oficjalnej zawierają przeważnie nazwę oraz adres siedziby firmy, w szeregu przypadków także NIP oraz REGON. Tutaj na pewno pamięci reklamowe są używane tylko przez osoby posiadające uprawnienia do reprezentowania przedsiębiorstwa w wyznaczonych postępowaniach przed urzędami czy innymi jednostkami współpracującymi. Zamieszczane na pieczątkach firmowych dane obejmują, z reguły, wszystkie informacje o lokalizacji oraz możliwościach kontaktowych z daną firmą. Można jednak uzupełniać je wszelakimi innymi wiadomościami, zgodnie z naszymi pomysłami.

Categories: Biznes

Comments are closed.